Atex (Räjähdysvaaralliset tilat) (5 kpl)

 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 5 lakia.

  • Ohjeet
    •   Neutraali/yleinen kommentti

    •   Korvaa säädöksen

    •   Informatiivinen / hyvä tietää

    •   Vähäinen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

    •   Laajamittainen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

    •   Yksilöityjä vaatimuksia eri kohderyhmille

    •   Aktiivista toimintaa tai sen seurantaa edellyttävä vaatimus

    •   Toiminnan ohjausta, opastusta tai ohjeistusta/dokumenttia edellyttävä vaatimus

    •   Vain viranomaisia velvoittavia vaatimuksia

    •   Työntekijää koskevia määräyksiä

    •  
    • Pykäläkohtainen tunnistus on tehty pääsääntöisesti vain ISO 14001:n tai ISO 45001:n soveltamisalueisiin kuuluville säädöksille. Muissa soveltamisalueissa tai mm. säädöksissä, joissa on vain viranomaisia välittömästi velvoittavia vaatimuksia, linkki vain alkuperäiseen säädökseen (finlex, eur-lex, trafi, tukes, stuk yms.).