Copyright


Copyright © EQ Control Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien tämän sivuston tekstien, kuvien, ohjelmiston ja muun aineiston tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet ovat EQ Control Oy:n hallussa, tai niihin on saatu oikeudenomistajan lupa.

Mitään sivustolta kopioitua aineistoa ei saa levittää tai myydä kaupallisissa tarkoituksissa, sitä ei saa muuttaa tai julkaista missään muussa teoksessa tai julkaisussa niin painetussa kuin sähköisessäkään muodossa, mukaan lukien aineiston lähettäminen toiselle sivustolle, sen julkaiseminen toisen sivuston kehyksessä, sekä toisten sivustojen linkittäminen tälle sivustolle, ellei siihen ole myönnetty kirjallista lupaa.

Sivusto sisältää linkkejä muiden toimijoiden sivustoille, joiden tekijänoikeuksista vastaavat kyseiset tahot erikseen.