Palvelut

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspalvelut

  • Lainsäädännön seurantapalvelun avulla tilaaja saa käyttöönsä lakisääteiset vaatimukset ISO 14001-standardin ja ISO 45001/OHSAS 18001-spesifikaation soveltamisalueelta sekä tarvittavaa apua vaatimusten tunnistamisessa ja soveltamisessa. Seurantapalveluun kuuluu käyttöoikeus jatkuvasti päivitettävään lakitietokantaan, ohjeet lakirekisterin käyttöön, lakien soveltamiseen liittyvän ilmaisen neuvontapalvelun sekä lakitietokannan täydentämisen tarvittaessa tilaajan ympäristönäkökohtien, työterveys- ja työturvallisuusriskien perusteella.
  • Lainsäädännön seurantapalvelun tueksi meiltä löytyy myös QESM® ohjelmapaketti (Quality, Environment and Safety Management), jossa on ohjelmia, asiakirjamalleja ja lomakkeita ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001/OHSAS 18001 vaatimusten täyttämiseksi. Soveltuu myös ympäristösertifikaatin hakemista suunnittelevalle yritykselle.
  • Meiltä löydät sopimusmallit yrityksesi tarpeisiin esimerkkinä:

* Yleissopimus 

* Yrityskohtainen sopimus 

* Soveltava sopimus sisältää sovitut alueet 

* Nähtävänä pidettävä lainsäädäntö 

* Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero

  • Lisäksi muita palveluita ovat vaatimusten täyttymisen arviointi, ympäristökatselmus, ympäristönäkökohtien arviointi, yrityskohtaisen lakirekisterin päivitys, soveltuvin osin lakirekisteri käännettynä englanniksi

 

  • Lainsäädännön seurantapalvelu

Tekemällä palvelusopimuksen yritys saa käyttöönsä ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön seurantapalvelun, joka  täyttää ISO 14001 sekä ISO 45001/OHSAS 18001 vaatimukset. Palveluun kuuluu myös lainsäädännön soveltamisen neuvonta sekä työkaluja vaatimusten täyttämiseksi standardien edellyttämällä tasolla

 

  • Vaatimusten täyttymisen arvioinnit

Vaatimusten täyttymisen arvioinnilla yritys varmistaa lainsäädännön ja muiden vaatimusten täyttymisen sekä ehkäisee ennalta poikkeamisriskit

* Lainsäädännön, määräysten ja viranomaisvaatimusten tunnistaminen

* Vaatimusten toteuttamisen toimivuuden ja tuloksen arvioinnin kentällä

* Kirjallinen raportti yleistilanteesta ja merkittävistä poikkeamista/kehittämiskohteista

* Parannus- ja kehittämistoimenpide-ehdotukset

  

  • Koulutuspalvelut

Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja  työturvallisuusjärjestelmien rakentamisen ja ylläpidon yrityskohtaista koulutusta ja kursseja. 

* Prosessipohjaisen laatujärjestelmän kehittäminen

* Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja ylläpito 

* Laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmien sisäisten auditoijien koulutus

* Työterveys- ja turvallisuusasioiden integrointi laatu/ympäristö- järjestelmään 

* Lakisääteisten vaatimusten tunnistus ja hallinta

* Liikenteenohjaajan koulutukset    

 

  • Sisäiset auditoinnit

Sisäiset auditoinnit seuraavien standardien tai spesifikaatioiden mukaisesti:

* ISO 9001-standardin mukainen laatujärjestelmä

* ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä 

* ISO 45001/OHSAS 18001-spesifikaation mukainen TTT-järjestelmä