Palvelut

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspalvelut

* Yleissopimus 

* Yrityskohtainen sopimus 

* Soveltava sopimus sisältää sovitut alueet 

* Nähtävänä pidettävä lainsäädäntö 

* Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero

 

Tekemällä palvelusopimuksen yritys saa käyttöönsä ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön seurantapalvelun, joka  täyttää ISO 14001 sekä ISO 45001/OHSAS 18001 vaatimukset. Palveluun kuuluu myös lainsäädännön soveltamisen neuvonta sekä työkaluja vaatimusten täyttämiseksi standardien edellyttämällä tasolla

 

Vaatimusten täyttymisen arvioinnilla yritys varmistaa lainsäädännön ja muiden vaatimusten täyttymisen sekä ehkäisee ennalta poikkeamisriskit

* Lainsäädännön, määräysten ja viranomaisvaatimusten tunnistaminen

* Vaatimusten toteuttamisen toimivuuden ja tuloksen arvioinnin kentällä

* Kirjallinen raportti yleistilanteesta ja merkittävistä poikkeamista/kehittämiskohteista

* Parannus- ja kehittämistoimenpide-ehdotukset

  

Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja  työturvallisuusjärjestelmien rakentamisen ja ylläpidon yrityskohtaista koulutusta ja kursseja. 

* Prosessipohjaisen laatujärjestelmän kehittäminen

* Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja ylläpito 

* Laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmien sisäisten auditoijien koulutus

* Työterveys- ja turvallisuusasioiden integrointi laatu/ympäristö- järjestelmään 

* Lakisääteisten vaatimusten tunnistus ja hallinta

* Liikenteenohjaajan koulutukset    

 

Sisäiset auditoinnit seuraavien standardien tai spesifikaatioiden mukaisesti:

* ISO 9001-standardin mukainen laatujärjestelmä

* ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä 

* ISO 45001/OHSAS 18001-spesifikaation mukainen TTT-järjestelmä 

 

Homekoiratarkastus on tehokas ja nopea menetelmä havaita rakenteiden mahdolliset mikrobivauriot ilman pintojen rikkomista. Toteutamme homekoiratarkastuksia erilaisissa kohteissa, kuten asuinhuoneistoissa, toimistotiloissa, julkisissa tiloissa ja myös liikkuvissa kulkuneuvoissa, kuten asuntoautoissa ja veneissä. Toimialueemme on koko Suomi. Pyydä tarjous.