Työsuojelu (39 kpl)

Alaluokat

, , ,

Lait

Sisältää yleiseen työsuojeluun liittyvät säädökset. Sovelletaan mm. asbestityöt, turvallisuusmerkinnät, kaivosturvallisuus, räjäytys- ja louhintatyöt, biologiset tekijät, optinen säteily, työvälineiden ja koneiden turvallisuus, työsuojelun valvonta, henkilösuojaimet.

Lisäksi säädökset liittyen seuraaviin toimintoihin; Atex (räjähdysvaaralliset tilat), sähköturvallisuus, painelaitteet ja nuoret työntekijät (< 18v.) 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 39 lakia.