Työsuojelu (39 kpl)

 

Alaluokat

Atex (Räjähdysvaaralliset tilat) (5) , Sähköturvallisuus (14) , Painelaitteet (10) , Nuoret työntekijät (4)

Lait

Sisältää yleiseen työsuojeluun liittyvät säädökset. Sovelletaan mm. asbestityöt, turvallisuusmerkinnät, kaivosturvallisuus, räjäytys- ja louhintatyöt, biologiset tekijät, optinen säteily, työvälineiden ja koneiden turvallisuus, työsuojelun valvonta, henkilösuojaimet.

Lisäksi säädökset liittyen seuraaviin toimintoihin; Atex (räjähdysvaaralliset tilat), sähköturvallisuus, painelaitteet ja nuoret työntekijät (< 18v.) 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 39 lakia.

 • Ohjeet
  •   Neutraali/yleinen kommentti

  •   Korvaa säädöksen

  •   Informatiivinen / hyvä tietää

  •   Vähäinen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Laajamittainen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Yksilöityjä vaatimuksia eri kohderyhmille

  •   Aktiivista toimintaa tai sen seurantaa edellyttävä vaatimus

  •   Toiminnan ohjausta, opastusta tai ohjeistusta/dokumenttia edellyttävä vaatimus

  •   Vain viranomaisia velvoittavia vaatimuksia

  •   Työntekijää koskevia määräyksiä

  •  
  • Pykäläkohtainen tunnistus on tehty pääsääntöisesti vain ISO 14001:n tai ISO 45001:n soveltamisalueisiin kuuluville säädöksille. Muissa soveltamisalueissa tai mm. säädöksissä, joissa on vain viranomaisia välittömästi velvoittavia vaatimuksia, linkki vain alkuperäiseen säädökseen (finlex, eur-lex, trafi, tukes, stuk yms.).