Muu työlainsäädäntö (356 kpl)

Alaluokat

Lait

Lakialue sisältää säädöksiä liittyen työlainsäädäntöön, joilla ei ole kuitenkaan nähtävänpitovelvoitetta. Alue sisältää tarpeellisia säädöksiä henkilöstö- ja taloushallinnon osa-alueilta. 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 356 lakia.