Tuotteet (74 kpl)

Alaluokat

, , , , , , , , , ,

Lait

Tuotteisiin liittyvä laatu-, ympäristö- ja turvallisuuslainsäädäntö

Tuotevastuu (kulutustavarat) - Tuotteen valmistus, valmistuttaminen, maahantuonti, myynti, luovuttaminen, merkintä ja esittely

Mittaus / vakaus - Yleisessä kaupassa ja liikkeessä, yleisellä myyntipaikalla sekä julkisessa toiminnassa tapahtuva mittaaminen, joka on perusteena taloudellisen edun määräämiselle mitan mukaan.

Energiatehokkuus / Rakennusten energiatehokkuus - Energian käyttö sekä energiaa kuluttavien tuotteiden valmistus, valmistuttaminen, maahantuonti, myynti ja  merkintä

Elintarvike / Elintarvikepakkaukset - Elintarvikkeiden valmistus, valmistuttaminen, maahantuonti, pakkaaminen, merkintä, esittely ja  myynti. Raaka-aineiden hankinta, valvonta ja  tarkastukset.

Alkoholi- ja anniskelulainsäädäntö - Alkoholijuomien valmistus ja anniskelu

Lannoitelainsäädäntö - Lannoitteiden valmistus, valmistuttaminen, maahantuonti, pakkaaminen, merkintä, myynti ja vastikkeeton luovutus

Rehulainsäädäntö - Rehun valmistus, valmistuttaminen, maahantuonti, pakkaaminen, merkintä, kuljetukset ja myynti. Raaka-aineiden hankinta, valvonta ja tarkastukset.

Sähkö- ja lämpöenergia - Sähkön ja lämpöenergian sekä niitä käyttävien laitteiden tuottaminen, hankinta, maahantuonti, jakelu ja markkinointi

Tieajoneuvot - Yleiseen tieliikenteeseen soveltuvien moottoriajoneuvojen valmistus, maahantuonti, myynti, kunnostus ja huolto 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 74 lakia.