Tuotteet (73 kpl)

 

Alaluokat

Tuotevastuu (0) , Mittaus / vakaus (12) , Energiatehokkuus / Rakennusten energiatehokkuus (0) , Elintarvikelainsäädäntö (228) , Elintarvikepakkaukset (1) , Alkoholi- ja anniskelulainsäädäntö (6) , Lannoitelainsäädäntö (18) , Lääkkeet (11) , Rehulainsäädäntö (14) , Sähkö- ja lämpöenergia (62) , Tieajoneuvot (83)

Lait

Tuotteisiin liittyvä laatu-, ympäristö- ja turvallisuuslainsäädäntö

Tuotevastuu (kulutustavarat) - Tuotteen valmistus, valmistuttaminen, maahantuonti, myynti, luovuttaminen, merkintä ja esittely

Mittaus / vakaus - Yleisessä kaupassa ja liikkeessä, yleisellä myyntipaikalla sekä julkisessa toiminnassa tapahtuva mittaaminen, joka on perusteena taloudellisen edun määräämiselle mitan mukaan.

Energiatehokkuus / Rakennusten energiatehokkuus - Energian käyttö sekä energiaa kuluttavien tuotteiden valmistus, valmistuttaminen, maahantuonti, myynti ja  merkintä

Elintarvike / Elintarvikepakkaukset - Elintarvikkeiden valmistus, valmistuttaminen, maahantuonti, pakkaaminen, merkintä, esittely ja  myynti. Raaka-aineiden hankinta, valvonta ja  tarkastukset.

Alkoholi- ja anniskelulainsäädäntö - Alkoholijuomien valmistus ja anniskelu

Lannoitelainsäädäntö - Lannoitteiden valmistus, valmistuttaminen, maahantuonti, pakkaaminen, merkintä, myynti ja vastikkeeton luovutus

Rehulainsäädäntö - Rehun valmistus, valmistuttaminen, maahantuonti, pakkaaminen, merkintä, kuljetukset ja myynti. Raaka-aineiden hankinta, valvonta ja tarkastukset.

Sähkö- ja lämpöenergia - Sähkön ja lämpöenergian sekä niitä käyttävien laitteiden tuottaminen, hankinta, maahantuonti, jakelu ja markkinointi

Tieajoneuvot - Yleiseen tieliikenteeseen soveltuvien moottoriajoneuvojen valmistus, maahantuonti, myynti, kunnostus ja huolto 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 73 lakia.

 • Ohjeet
  •   Neutraali/yleinen kommentti

  •   Korvaa säädöksen

  •   Informatiivinen / hyvä tietää

  •   Vähäinen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Laajamittainen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Yksilöityjä vaatimuksia eri kohderyhmille

  •   Aktiivista toimintaa tai sen seurantaa edellyttävä vaatimus

  •   Toiminnan ohjausta, opastusta tai ohjeistusta/dokumenttia edellyttävä vaatimus

  •   Vain viranomaisia velvoittavia vaatimuksia

  •   Työntekijää koskevia määräyksiä

  •  
  • Pykäläkohtainen tunnistus on tehty pääsääntöisesti vain ISO 14001:n tai ISO 45001:n soveltamisalueisiin kuuluville säädöksille. Muissa soveltamisalueissa tai mm. säädöksissä, joissa on vain viranomaisia välittömästi velvoittavia vaatimuksia, linkki vain alkuperäiseen säädökseen (finlex, eur-lex, trafi, tukes, stuk yms.).