Vesiensuojelu (28 kpl)

Sisältää säädökset yleiseen vesiensuojeluun liittyen. Säädöksiä sovelletaan mm. maa- ja puutarhatalouteen, vesitaloushankkeisiin, talousjätevesiin, patoturvallisuuteen, vesiympäristölle vaarallisiin aineisiin ja irtolastialusten lastaukseen/purkamiseen ja merensuojeluun.

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 28 lakia.