Ilmansuojelu (28 kpl)

 

Alaluokat

Päästökauppa (19)

Lait

Lakialue sisältää yleiseen ilmansuojeluun ja päästökauppaan liittyviä säädöksiä. Sovelletaan mm. seuraaviin toimintoihin: orgaanisten liuottimien käyttö, biopolttoaineet ja –nesteet, kasvihuonekaasut, polttolaitokset ja kaasuturbiinit. 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 28 lakia.

 • Ohjeet
  •   Neutraali/yleinen kommentti

  •   Korvaa säädöksen

  •   Informatiivinen / hyvä tietää

  •   Vähäinen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Laajamittainen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Yksilöityjä vaatimuksia eri kohderyhmille

  •   Aktiivista toimintaa tai sen seurantaa edellyttävä vaatimus

  •   Toiminnan ohjausta, opastusta tai ohjeistusta/dokumenttia edellyttävä vaatimus

  •   Vain viranomaisia velvoittavia vaatimuksia

  •   Työntekijää koskevia määräyksiä

  •  
  • Pykäläkohtainen tunnistus on tehty pääsääntöisesti vain ISO 14001:n tai ISO 45001:n soveltamisalueisiin kuuluville säädöksille. Muissa soveltamisalueissa tai mm. säädöksissä, joissa on vain viranomaisia välittömästi velvoittavia vaatimuksia, linkki vain alkuperäiseen säädökseen (finlex, eur-lex, trafi, tukes, stuk yms.).