Metsänhoito (35 kpl)

 

Lakialue sisältää säädökset metsänhoitoon liittyen. Sovelletaan seuraaviin toimintoihin metsän omistus, hallinta, hoito, käsittely, varastointi, tarkastus, uudistaminen, tuhojen torjunta ja valvonta, metsänviljelyaineiston kauppa, tarkastukset, hyväksyntä ja valvonta, markkinointi ja maahantuonti, suojametsien alueet, niiden rajaus, uudistaminen ja uudistumisen seuranta. 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 35 lakia.

 • Ohjeet
  •   Neutraali/yleinen kommentti

  •   Korvaa säädöksen

  •   Informatiivinen / hyvä tietää

  •   Vähäinen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Laajamittainen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Yksilöityjä vaatimuksia eri kohderyhmille

  •   Aktiivista toimintaa tai sen seurantaa edellyttävä vaatimus

  •   Toiminnan ohjausta, opastusta tai ohjeistusta/dokumenttia edellyttävä vaatimus

  •   Vain viranomaisia velvoittavia vaatimuksia

  •   Työntekijää koskevia määräyksiä

  •  
  • Pykäläkohtainen tunnistus on tehty pääsääntöisesti vain ISO 14001:n tai ISO 45001:n soveltamisalueisiin kuuluville säädöksille. Muissa soveltamisalueissa tai mm. säädöksissä, joissa on vain viranomaisia välittömästi velvoittavia vaatimuksia, linkki vain alkuperäiseen säädökseen (finlex, eur-lex, trafi, tukes, stuk yms.).