Palavat nesteet (6 kpl)

Sisältää säädökset palavista nesteistä, joita sovelletaan mm. polttoaineisiin, varastointiin, jakeluasemiin, lämmityslaitteistoihin. 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 6 lakia.