Ympäristönsuojelu (78 kpl)

 

Alaluokat

Ympäristönsuojelumääräykset (46)

Lait

Ympäristönsuojelu – Sisältää yleiseen ympäristönsuojeluun liittyvät säädökset sovelletaan mm. ympäristölupiin, suuriin polttolaitoksiin, ympäristövahinkovakuutuksiin, öljyvahinkojen torjuntaan, kaivostoimintaan, asfalttiasemiin ja luonnonsuojeluun. 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 78 lakia.

 • Ohjeet
  •   Neutraali/yleinen kommentti

  •   Korvaa säädöksen

  •   Informatiivinen / hyvä tietää

  •   Vähäinen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Laajamittainen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Yksilöityjä vaatimuksia eri kohderyhmille

  •   Aktiivista toimintaa tai sen seurantaa edellyttävä vaatimus

  •   Toiminnan ohjausta, opastusta tai ohjeistusta/dokumenttia edellyttävä vaatimus

  •   Vain viranomaisia velvoittavia vaatimuksia

  •   Työntekijää koskevia määräyksiä

  •  
  • Pykäläkohtainen tunnistus on tehty pääsääntöisesti vain ISO 14001:n tai ISO 45001:n soveltamisalueisiin kuuluville säädöksille. Muissa soveltamisalueissa tai mm. säädöksissä, joissa on vain viranomaisia välittömästi velvoittavia vaatimuksia, linkki vain alkuperäiseen säädökseen (finlex, eur-lex, trafi, tukes, stuk yms.).