Ympäristönsuojelu (79 kpl)

Alaluokat

Lait

Ympäristönsuojelu – Sisältää yleiseen ympäristönsuojeluun liittyvät säädökset sovelletaan mm. ympäristölupiin, suuriin polttolaitoksiin, ympäristövahinkovakuutuksiin, öljyvahinkojen torjuntaan, kaivostoimintaan, asfalttiasemiin ja luonnonsuojeluun. 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 79 lakia.