Jätteiden käsittely (30 kpl)

Alaluokat

Lait

Sisältää säädökset jätehuoltoon liittyen. Sovelletaan eri jätelajien käsittelyyn, kaatopaikkoihin ja jätteenpolttoon.

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 30 lakia.