Kemikaalilait (33 kpl)

Sisältää kemikaalien käsittelyyn, varastointiin, vähittäismyyntiin, merkintöihin, luokitteluun ja pakkaamiseen liittyvät säädökset. 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 33 lakia.