Rakentaminen (52 kpl)

Alaluokat

Lait

Sisältää rakentamiseen liittyvät säädökset. Sovelletaan asbestityöhön, ryhmärakennuttamiseen, luvanvaraisiin rakennustöihin, energiatodistuksiin, myyntiin, vuokraukseen, suunnitteluun, rakennustöiden turvallisuuteen, jätteiden hyödyntämiseen rakentamisessa, maankäyttöön, työmaiden henkilöstötiloihin sekä maa-aineksiin. 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 52 lakia.