Meluntorjunta (6 kpl)

Lakialue sisältää säädökset liittyen yleiseen meluntorjuntaan. Säädöksiä sovelletaan mm. melupäästöihin ja niiden torjuntaan, tilapäiseen melua aiheuttavaan toimintaan ja melutasojen ohjearvoihin. 

Tähän alueeseen kuuluu tällä hetkellä 6 lakia.