Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä
Nimi: EQ Control Oy
Y-tunnus: 09665922
Postiosoite: Sahurinkuja 3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Jenna Haikala
Postiosoite: Sahurinkuja 3, 79100 Leppävirta
Puhelin: 045-1027454
Sähköposti: jenna [dot] haikala [a] qesm [dot] fi

3. Tämä tietosuojaseloste koskee
Tämä tietosuojaseloste koskee yritysasiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Tällä selosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja henkilötietojenkäsittelystä toiminnassamme.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EQ Control Oy:n yritysasiakasrekisterissä ylläpidetään olemassa olevien tai mahdollisten yritys- ja organisaatioasiakkaiden ja niiden sopimusyhteyshenkilöiden sekä muiden kontaktihenkilöiden tietoja. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
§        asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
§        palvelun toteuttaminen,
§        asiakastapahtumien varmentaminen,
§        asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
§        markkinointi,
§        analysointi ja tilastointi,

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
§        yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
§        rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjärooli, käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, arvo tai ammatti, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,  mahdolliset luvat ja suostumukset, sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
§        asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
§        evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yritysasikasrekisterin tietoja tai henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse numeroon 0451027454 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana. 

9. Suojauksen periaatteet
EQ Control Oy käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.